Yhteystiedot

Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestö ry

Torikatu 30 (Kansalaistalo)
80100 Joensuu
p. 050 571 9643

Kainuuntie 96 (Merilänhovi)
81700 Lieksa
p. 050 307 7270

Kävijöitä

Käyntejä kotisivuilla:43701 kpl

Työttömyysturvan aktiivimalli

Työttömyysturvan aktiivimalli tuli voimaan 1.1.2018.
Mallissa tarkastellaan työttömän työnhakijan aktiivisuutta 65 työttömyysetuuden maksupäivän jaksossa eli noin kolmen kuukauden yhtäjaksoisen työttömyyden aikana. Ensimmäinen tarkastelujakso on 1.1.-1.4.2018.
Mallin tavoitteena on kannustaa lyhyidenkin sijaisuuksien tai määräaikaistöiden vastaanottamiseen ja näin ehkäistä pitkäaikaistyöttömyyttä ja lisätä työllisyyttä.

Työttömyysetuus pysyy normaalina, jos työtön työnhakija:

1) on palkkatyössä 18 tuntia koko 65 maksupäivän aikana. Tuntimäärä voi kertyä esimerkiksi työskentelemällä 3 peräkkäisenä päivänä 6 tuntia kerralla, tai kahtena peräkkäisenä päivän 9 tuntia kumpanakin. Tunnit voivat kertyä myös esimerkiksi niin, että tarkastelujakson ensimmäisenä päivänä työtä on 9 tuntia ja viimeisenä jälleen 9 tuntia. Tuntimäärä voi kertyä myös työskentelemällä muutama tunti jokaisena kalenteriviikkona niin, että tunteja kertyy 65 maksupäivän aikana yhteensä vähintään 18 tuntia. Työtunnit voivat kertyä joko yhden tai usean työnantajan palveluksessa. Myös viikonloppuisin tehty työ huomioidaan aktiivimallissa

tai


2) on ansainnut yritystoiminnassa tarkastelujakson aikana vähintään 241,04 euroa

tai


3) on tarkastelujakson aikana viisi päivää työllistymistä edistävässä palvelussa. Työllistymistä edistävistä palveluista sovitaan TE-toimiston kanssa, ja niitä ovat mm. työvoimakoulutus, omaehtoinen opiskelu, työkokeilu ja kuntouttava työtoiminta. Tietoa palveluista ja niihin hakemisesta saat TE-toimistoista. Lue lisää

tai

4) on tarkastelujakson aikana viisi päivää muussa työvoimaviranomaisen järjestämässä työllistymisedellytyksiä parantavassa palvelussa tai toiminnassa. Näitä toimia voivat olla esimerkiksi ammatinvalinta- ja uraohjaus sekä työhönvalmennus

tai

5) on tarkastelujakson aikana rekrytointikokeilussa tai rekrytointikoulutuksessa eli toiminnassa, jonka ajalta työttömällä työnhakijalla on oikeus saada työttömyysetuutta.


Jos aktiivisuutta on riittävästi, etuuden maksaminen jatkuu entisellään. Jos aktiivisuutta ei ole tarkastelujakson aikana riittävästi, työttömyysetuus heikkenee 4,65 prosenttia seuraavien 65 maksupäivän ajaksi. Heikennys vastaa yhtä omavastuupäivää kuukaudessa. Vähennys tehdään sekä peruspäivärahasta, työmarkkinatuesta että ansiopäivärahasta. Vaikka aktiivisuus jäisi toistuvasti täyttymättä, työttömyysturvan leikkaus on 4,65 prosenttia. Leikkaus ei siis kertaudu.

Lisäpäivillä (ns. ”eläkeputki”) olevat työttömät työnhakijat ovat myös aktiiviseurannan piirissä.

Aktiivimallia ei sovelleta työttömään työnhakijaan, joka saa työttömyysetuuden lisäksi esimerkiksi osatyökyvyttömyyseläkettä, osakuntoutustukea, tapaturmaeläkettä tai vammaistukea. Aktiivimalli ei koske myöskään omais- tai perhehoitajia tai työttömyysetuuden saajaa, jolla on eläkeyhtiössä tai -laitoksessa vireillä työkyvyttömyyseläkehakemus.

Lomautettujen kohdalla aktiivisuutta ei seurata, jos lomautusjakso on yhdenjaksoinen ja työttömyyspäivärahaa maksetaan alle 65 päivältä.


Työttömyysetuuden sovittelu
Kun työtön työnhakija työllistyy ja osoittaa aktiivisuutta, hän voi saada Kelalta tai työttömyyskassasta työttömyysetuutensa soviteltuna. Etuuden sovittelussa tuloja koskee 300 euron suojaosa. Työtön voi siis ansaita 300 euroa kuukaudessa ilman, että se vaikuttaa hänen työttömyysetuuteensa. Sovitellussa päivärahassa jokainen yli 300 euron ansaittu euro pienentää työttömyysetuutta 50 sentillä.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön päivärahalaskuri

Kelan etuuslaskurit työttömälle

Lue lisää Työttömyysturvan aktiivimallista stm.fi

Päivitetty 29.1.2018


Tuetut lomat 2018

Solaris-lomat ry järjestää avustusvaroin tuettuja lomia eri puolilla Suomea. Lomat on tarkoitettu niille, joilla ei muuten ole mahdollisuutta päästä lomalle. Lomien myöntämiseen vaikuttaa sosiaaliset, terveydelliset ja taloudelliset syyt sekä aiemmin tuetut lomat.

5 vrk:n täysihoitoloman omavastuuhinta on lomakohteesta ja loman teemasta riippuen 40-120 €/ aikuinen, alle 16-v lapset maksutta.

Tuettua lomaa haetaan www.solaris-lomat.fi tai tilaamalla lomakalenteri ja hakemus puhelimitse 0600 418 200 arkisin klo 9-12 (puhelun hinta 0,07 €/min+ppm). Hakemus tulee jättää viimeistään kolme kuukautta ennen loman alkua.

Lue lisää www.solaris-lomat.fi

***

Hyvinvointilomat ry järjestää avustusvaroin tuettuja täysihoitolomia. Viiden täysihoitovuorokauden loma sisältää majoituksen, ruokailut ja yhteistä ohjattua toimintaa. Tuettu loma myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Loman voi saada korkeintaan joka toinen vuosi.

5 vrk:n täysihoitoloman omavastuuhinta on lomakohteesta ja loman teemasta riippuen 50-125 €/ aikuinen, alle 16-v lapset maksutta.

Lomakohteet ja lisätietoa hyvinvointilomat.fi tai puhelimitse 010 830 3400 arkisin klo 9-12 (puhelun hinta lankapuh 8,35 snt/puh. + 6,00 snt/min tai matkapuh 8,35 snt/puh. + 17,17 snt/min).

Lue lisää hyvinvointilomat.fi/


Ansiopäivärahan verotus

Työttömyyskassat ja KELA eivät välttämättä tarvitse verokorttia työttömyyspäivärahalle, vaan käyttävät kaavamaisia ennakonpidätysprosentteja. KELAn käyttämä 20 % on usein riittävä peruspäivärahalle. Työttömyyskassat käyttävät ansiosidonnaisen päivärahan ennakonpidätysprosenttina palkan prosenttia. Prosentti on kuitenkin vuoden 2016 alusta alkaen vähintään 25 %.

Halutessasi voit hankkia muutosverokortin työttömyyskassaa varten!  Lue lisää


Päivitetty 18.6.2018