AVOIMET OVET jOENSUUSSA 16.10.
JA lIEKSASSA 23.10.2019 klo 10-14

Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestö P-KTT ry järjestää

AVOIMET OVET

Joensuun toimistolla keskiviikkona 16.10.2019 klo 10 - 14 ja Lieksan toimistolla keskiviikkona 23.10.2019 klo 10 - 14. Tervetuloa tutustumaan henkilökuntaan ja uudistettuihin nettisivuihin osoitteessa www.tyyne.info.

Joensuussa
Koulukatu 24 B 23, toinen kerros.

Lieksassa
Kainuuntie 96 (Merilänhovi)

Tervetuloa!

Tervetuloa kehittämään taitojasi tietokoneen käytössä!

Huom! Jatkokurssi järjestetään Joensuussa 11. ja 12.2.2020
Aika, paikka ja ohjelma päivittyvät piakkoin, mutta merkitse päivät jo kalenteriin!

Digitaitovalmennus 3.-4.9.2019, Kansalaistalo (Torikatu 30, 80100 Joensuu)

Digitaidot ovat tämän päivän kansalaistaitoja.
Tietotekniikan käyttötaitoja tarvitaan lähes kaikilla elämän alueilla.
Kaipaatko sinä lisää osaamista ja uskallusta digimaailmassa toimimiseen?
Sinulla on nyt mahdollisuus osallistua maksuttomaan
digitaitojen valmennukseen 3.-4.9.2019 Kansalaistalolla (Torikatu 30, 80100 Joensuu).
Ilmoittaudu 2.9.2019 mennessä: https://www.tieke.fi/koulutus-joensuu

Valmennuksesta saat mm.
-taitoja etsiä, löytää ja arvioida tietoa verkossa
-tietoa miten toimia turvallisesti verkossa
-tietoa, miten käyttää maksuttomia hyötyohjelmia kuten tekstinkäsittelyä ja taulukkolaskentaa
-käytännön opastusta ymmärrystä sosiaalisen median palveluista ja niiden yksityisyyden suojan asetuksista
-taitoja pitää yhteyttä muihin verkon kautta (sähköposti, netiketti, keskustelupalstat, verkkotapaamiset).

Lisäksi opit:

-miten tietotekniikka tuo helpotusta yhdistystoimintaan
-miten tietokoneen monipuolinen käyttö tuo helpotusta omien arjen asioiden hoitoon
-miten yhdistyksen toimintaa saadaan sujuvammaksi ja vähemmän stressaavaksi
-erilaisia mahdollisuuksia viestiä yhdistyksen asioista.

Inpromptu-valmennus on sinulle maksuton. Erikoisetu kaikille osallistujille: voit ostaa 150 €:n erikoishintaan Ekox Oy:n kunnostaman läppärin. Läppärillä on kuuden kuukauden takuu.

Valmennus on sinulle maksuton, Tarjoamme lounaat
ja kahvit kumpanakin päivänä. Mahdolliset matkakulut sinun on kuitenkin maksettava itse.

Valmennuksemme ei edellytä korkeaa tietokoneen
käyttötaitoa. Innostus, uteliaisuus ja koneen käytön perusteiden tunteminen
riittävät. Toivomme, että otat oman läppärin tai tabletin mukaan.

Paikallisena järjestäjäkumppanina on Pohjois-Karjalan
Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestö ry

Tervetuloa mukaan!

Lisätietoa InPromptu-hankkeesta ja tulevista
valmennuksista löydät: bit.ly/inpromptu

Valmennuksesta voit olla yhteydessä Timo Simell,
sähköpostiosoite timo.simell(at)tieke.fi.

Osa-aikatyötä tekevä ei joudu enää odottamaan työttömyysetuutta

Palkan ja työttömyysturvan yhteensovittaminen helpottuu 1.4.2019 alkaen. Asiakas ilmoittaa työssäolostaan Kelaan normaalisti työttömyysajan ilmoituksessa, mutta työttömyysetuuden määrään työnteko vaikuttaa vasta sitten, kun palkka työstä on maksettu. Tiedon maksetun palkan määrästä Kela saa tulorekisteristä.

Kun työtön työnhakija yhdistää osa-aika- tai keikkatyön ja työttömyysetuuden, hänelle voidaan maksaa soviteltua työttömyysetuutta, jossa otetaan huomioon työstä saatu palkka. Palkkatietojen odottaminen on tähän saakka aiheuttanut sovitellun työttömyysetuuden hakijalle viivettä ja epävarmuutta, koska etuutta ei ole voitu maksaa ennen kuin asiakas on toimittanut palkkalaskelman.

Lainmuutoksen myötä palkka sovitellaan työttömyysetuuden kanssa siinä etuuden maksujaksossa, jonka aikana se maksetaan. Jos esimerkiksi osa-aikatyötä on tehty toukokuussa ja sen palkka maksetaan kesäkuun puolivälissä, palkka sovitellaan kesäkuun työttömyysetuuden kanssa. Toukokuun työttömyysetuus maksetaan ilman viivästyksiä ja täytenä, jos toukokuussa ei ole muita sovittelussa huomioitavia tuloja.

Kela saa palkkatiedot tulorekisteristä

Muutos koskee 1.4.2019 jälkeiseltä ajalta maksettavaa työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa. Asiakkaan ei tarvitse olla muutoksen vuoksi yhteydessä Kelaan. Asiakkaan pitää edelleen ilmoittaa työttömyysajan ilmoituksessa, jos hän on ollut töissä. Työssäoloaika pitää aina ilmoittaa, vaikka maksettu palkka jäisi alle työttömyysturvan suojaosan (300 e/kk).

Palkkakuitteja ei tarvitse enää toimittaa Kelaan, sillä Kela saa tiedot suoraan tulorekisteristä. Jos tulorekisteristä ei löydy riittävää tietoa maksetusta palkasta, Kela ottaa yhteyttä asiakkaaseen ja pyytää tietoja erikseen.

Muut sovitellun työttömyysetuuden edellytykset pysyvät ennallaan. Sovitellun työttömyysetuuden suojaosa on jatkossakin 300 euroa kuukauden sovittelujakson aikana ja 279 euroa, jos sovittelujakso on neljä viikkoa. Perussäännön mukaan jokainen suojaosan ylittävä euro vähentää työttömyysetuutta 50 senttiä.

Lue lisää täältä.


Työttömille mahdollisuus opiskella ja uusia tapoja aktiivisuusehdon täyttämiseen

1.1.2019 lähtien 25 vuotta täyttänyt työtön työnhakija voi opiskella lyhytkestoisia, enintään kuusi kuukautta kestäviä opintoja menettämättä työttömyysetuutta. Opintojen tulee antaa ammatillisia valmiuksia tai tukea yritystoimintaa. Te-palvelut tarkistavat, täyttyvätkö nämä ehdot.

Lyhytkestoisella opiskelulla voi jatkossa myös täyttää aktiivimallin ehdot. Myös muu sivutoiminen opiskelu kerryttää aktiivisuutta. Sivutoimisina pidetään sellaisia opintoja, jotka eivät estä kokoaikatyön vastaanottamista. Aktiivisuus on riittävää, jos opiskelua on 65 maksupäivän tarkastelujaksolla vähintään viisi päivää.

1.4.2019 lähtien aktiivimallin piiriin tulee lisäksi uusia toimijoita, joiden järjestämä toiminta hyväksytään aktiivisuudeksi. Tällaisia toimijoita ovat muun muassa kunnat, kuntayhtymät, Työttömien keskusjärjestö, sen jäsenyhdistykset ja ammattiliitot sekä rekisteröidyt yhdistykset, jotka saavat julkista rahoitusta.

Jotta työttömän osallistuminen hyväksytään aktiivisuudeksi, toiminnan tulee olla työllistymistä tukevaa. Järjestäjän tulee antaa osallistujalle todistus, jolla työtön osoittaa Kelalle osallistumisensa aktiivisuutta kerryttävään toimintaan. Irtisanomistilanteissa työnantaja voi järjestää muutosturvakoulutusta, joka kerryttää työttömän aktiivisuutta.

Jotta uusien toimijoiden järjestämä toiminta hyväksytään aktiivisuudeksi, täytyy osallistujan 65 päivän tarkastelujakson alkaa 1.4. tai sen jälkeen.

Työttömyysturvan aktiivimalli

Työttömyysturvan aktiivimalli tuli voimaan 1.1.2018.
Mallissa tarkastellaan työttömän työnhakijan aktiivisuutta 65 työttömyysetuuden maksupäivän jaksossa eli noin kolmen kuukauden yhtäjaksoisen työttömyyden aikana. Ensimmäinen tarkastelujakso on 1.1.-1.4.2018.
Mallin tavoitteena on kannustaa lyhyidenkin sijaisuuksien tai määräaikaistöiden vastaanottamiseen ja näin ehkäistä pitkäaikaistyöttömyyttä ja lisätä työllisyyttä.

Työttömyysetuus pysyy normaalina, jos työtön työnhakija:

1) on palkkatyössä 18 tuntia koko 65 maksupäivän aikana. Tuntimäärä voi kertyä esimerkiksi työskentelemällä 3 peräkkäisenä päivänä 6 tuntia kerralla, tai kahtena peräkkäisenä päivän 9 tuntia kumpanakin. Tunnit voivat kertyä myös esimerkiksi niin, että tarkastelujakson ensimmäisenä päivänä työtä on 9 tuntia ja viimeisenä jälleen 9 tuntia. Tuntimäärä voi kertyä myös työskentelemällä muutama tunti jokaisena kalenteriviikkona niin, että tunteja kertyy 65 maksupäivän aikana yhteensä vähintään 18 tuntia. Työtunnit voivat kertyä joko yhden tai usean työnantajan palveluksessa. Myös viikonloppuisin tehty työ huomioidaan aktiivimallissa

tai


2) on ansainnut yritystoiminnassa tarkastelujakson aikana vähintään 241,04 euroa

tai


3) on tarkastelujakson aikana viisi päivää työllistymistä edistävässä palvelussa. Työllistymistä edistävistä palveluista sovitaan TE-toimiston kanssa, ja niitä ovat mm. työvoimakoulutus, omaehtoinen opiskelu, työkokeilu ja kuntouttava työtoiminta. Tietoa palveluista ja niihin hakemisesta saat TE-toimistoista. Lue lisää

tai

4) on tarkastelujakson aikana viisi päivää muussa työvoimaviranomaisen järjestämässä työllistymisedellytyksiä parantavassa palvelussa tai toiminnassa. Näitä toimia voivat olla esimerkiksi ammatinvalinta- ja uraohjaus sekä työhönvalmennus

tai

5) on tarkastelujakson aikana rekrytointikokeilussa tai rekrytointikoulutuksessa eli toiminnassa, jonka ajalta työttömällä työnhakijalla on oikeus saada työttömyysetuutta.


Jos aktiivisuutta on riittävästi, etuuden maksaminen jatkuu entisellään. Jos aktiivisuutta ei ole tarkastelujakson aikana riittävästi, työttömyysetuus heikkenee 4,65 prosenttia seuraavien 65 maksupäivän ajaksi. Heikennys vastaa yhtä omavastuupäivää kuukaudessa. Vähennys tehdään sekä peruspäivärahasta, työmarkkinatuesta että ansiopäivärahasta. Vaikka aktiivisuus jäisi toistuvasti täyttymättä, työttömyysturvan leikkaus on 4,65 prosenttia. Leikkaus ei siis kertaudu.

Lisäpäivillä (ns. ”eläkeputki”) olevat työttömät työnhakijat ovat myös aktiiviseurannan piirissä.

Aktiivimallia ei sovelleta työttömään työnhakijaan, joka saa työttömyysetuuden lisäksi esimerkiksi osatyökyvyttömyyseläkettä, osakuntoutustukea, tapaturmaeläkettä tai vammaistukea. Aktiivimalli ei koske myöskään omais- tai perhehoitajia tai työttömyysetuuden saajaa, jolla on eläkeyhtiössä tai -laitoksessa vireillä työkyvyttömyyseläkehakemus.

Lomautettujen kohdalla aktiivisuutta ei seurata, jos lomautusjakso on yhdenjaksoinen ja työttömyyspäivärahaa maksetaan alle 65 päivältä.


Työttömyysetuuden sovittelu
Kun työtön työnhakija työllistyy ja osoittaa aktiivisuutta, hän voi saada Kelalta tai työttömyyskassasta työttömyysetuutensa soviteltuna. Etuuden sovittelussa tuloja koskee 300 euron suojaosa. Työtön voi siis ansaita 300 euroa kuukaudessa ilman, että se vaikuttaa hänen työttömyysetuuteensa. Sovitellussa päivärahassa jokainen yli 300 euron ansaittu euro pienentää työttömyysetuutta 50 sentillä.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön päivärahalaskuri

Kelan etuuslaskurit työttömälle

Lue lisää Työttömyysturvan aktiivimallista stm.fi

Päivitetty 29.1.2018


Tuetut lomat

Solaris-lomat ry järjestää avustusvaroin tuettuja lomia eri puolilla Suomea. Lomat on tarkoitettu niille, joilla ei muuten ole mahdollisuutta päästä lomalle. Lomien myöntämiseen vaikuttaa sosiaaliset, terveydelliset ja taloudelliset syyt sekä aiemmin tuetut lomat.

5 vrk:n täysihoitoloman omavastuuhinta on lomakohteesta ja loman teemasta riippuen 40-120 €/ aikuinen, alle 16-v lapset maksutta.

Tuettua lomaa haetaan www.solaris-lomat.fi tai tilaamalla lomakalenteri ja hakemus puhelimitse 0600 418 200 arkisin klo 9-12 (puhelun hinta 0,07 €/min+ppm). Hakemus tulee jättää viimeistään kolme kuukautta ennen loman alkua.

Lue lisää www.solaris-lomat.fi

***

Hyvinvointilomat ry järjestää avustusvaroin tuettuja täysihoitolomia. Viiden täysihoitovuorokauden loma sisältää majoituksen, ruokailut ja yhteistä ohjattua toimintaa. Tuettu loma myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Loman voi saada korkeintaan joka toinen vuosi.

5 vrk:n täysihoitoloman omavastuuhinta on lomakohteesta ja loman teemasta riippuen 50-125 €/ aikuinen, alle 16-v lapset maksutta.

Lomakohteet ja lisätietoa hyvinvointilomat.fi tai puhelimitse 010 830 3400 arkisin klo 9-12 (puhelun hinta lankapuh 8,35 snt/puh. + 6,00 snt/min tai matkapuh 8,35 snt/puh. + 17,17 snt/min).

Lue lisää hyvinvointilomat.fi/


Ansiopäivärahan verotus

Työttömyyskassat ja KELA eivät välttämättä tarvitse verokorttia työttömyyspäivärahalle, vaan käyttävät kaavamaisia ennakonpidätysprosentteja. KELAn käyttämä 20 % on usein riittävä peruspäivärahalle. Työttömyyskassat käyttävät ansiosidonnaisen päivärahan ennakonpidätysprosenttina palkan prosenttia. Prosentti on kuitenkin vuoden 2016 alusta alkaen vähintään 25 %.

Halutessasi voit hankkia muutosverokortin työttömyyskassaa varten! Lue lisää


Päivitetty 21.10.2019