Yhteystiedot

Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestö ry

Torikatu 30
80100 Joensuu

Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestö ry on perustettu 1999.

Toimintajärjestön tehtävänä on työttömien edunvalvonta, tiedon välittäminen ja neuvonta.

Toiminnan tarkoituksena on työttömien henkisen ja ruumiillisen hyvinvoinnin sekä omatoimisuuden edistäminen maksutonta neuvontaa tarjoamalla. Järjestö toimii yhteistyössä viranomaisten ja erilaisten järjestöjen kanssa.

RAY tukee Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestö ry:n toimintaa.

pktt_logo_www_ja_omaan_kayttoon.jpg      ray_tukee_hyvia_tekoja_CMYK_27876.jpg

Päivitetty 25.8.2016